Användarvillkor

Läs dessa villkor för användning (”Användarvillkor”) innan du använder vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte vill vara bunden av vad du läser nedan, ska du inte använda Antiagekräm.nu. Genom att besöka och använda denna webbplats (Antiagekräm.nu) accepterar Du följande villkor:

Ansvarsfriskrivning
Antiagekräm.nu är en webbplats i syfte att förbättra allmänhetens tillgång till information om anti-age produkter och liknande produkter. Informationen på Antiagekräm.nu tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för andra ändamål. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Antiagekräm.nu kan dock inte garantera, och ger inga garantier om noggrannhet, riktighet, integritet och aktualitet i denna information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma på eller i samband med webbplatsen. Antiagekräm.nu förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. Antiagekräm.nu övertar inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen och ytterligare frånsäger sig allt ansvar av något slag för förluster eller kostnader som orsakats i samband med användning av informationen på denna webbplats.

Om Antiagekräm.nu länkar externt eller till en tredje parts webbsida, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Antiagekräm.nu tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Antiagekräm.nu gör sitt yttersta för att vittnesmål och liknande skall representera en upplevelse av en typisk användare av produkten.

Kontakt
Vid eventuella frågor kan Antiagekräm.nu kontaktas via kontaktformulär.